Privacy Policy

Bij een bezoek aan KijkBijMij, onze website of de KijkBijMij app, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. KijkBijMij respecteert je privacy en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hieronder de uitleg over welke gegevens we verzamelen, hoe we dat doen, waarom en wat je rechten zijn.

Over KijkBijMij

 • Naam ondernemer: Retail OPS B.V.
 • Handelend onder de naam: KijkBijMij
 • Vestigingsadres: Zijlweg 26, 2013 DH Haarlem
 • Telefoonnummer: 023 555 66 33 (lokaal tarief)
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 64577236
 • Btw-nummer: NL855727287B01
 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 18:00 uur

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website of app, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
 • Klant: bezoeker van de website of app die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is KijkBijMij verantwoordelijk.
 • Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerciële) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Wettelijke basis Privacy Policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor uitvoering van je bestelling(en). In alle gevallen zullen wij eerst contact opnemen of wij je gegevens mogen verstrekken aan derden. KijkBijMij verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

KijkBijMij verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

 • Actiemails: Als je een account hebt bij KijkBijMij dan ontvang je regelmatig een digitale nieuwsbrief met aanbiedingen. Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor jou interessante informatie. Voor het ontvangen van actiemails gebruiken wij jouw naam en e-mailadres (art. 6.1.a AVG: toestemming). Stel je de actiemails niet langer op prijs, gebruik dan de link onderaan de nieuwsbrief om je uit te schrijven. Of aansluitend jouw gegevens uit ons systeem gehaald worden, is afhankelijk van de relatie die je verder nog met ons hebt, bijvoorbeeld een klantrelatie.
 • Relatiemanagement: Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelen van eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG: uitvoering van de overeenkomst).
 • Reageren op een vraag: Heb je een vraag of mededeling ingediend via [email protected]? Dan vragen wij om jouw gegevens, zoals een naam en e-mailadres, zodat wij op jouw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang).

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat jij vraagt jouw gegevens te verwijderen. Jouw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces: Achternaam, Tussenvoegsel, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer. De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk te bezorgen op het afleveradres en het analyseren van trends. Het mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Je moet dus uitdrukkelijk toestemming geven (opt-in) voor het ontvangen van commerciële boodschappen van KijkBijMij. Afmelden kan altijd via een link in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar [email protected]. Je overige gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

KijkBijMij verwerkt betalingsgegevens voor de betaling van je bestelling. Wanneer je wilt betalen middels acceptgiro (na ontvangst van je bestelling) worden je gegevens op verzoek van KijkBijMij getoetst en geregistreerd bij AfterPay. KijkBijMij besluit vervolgens op basis van deze informatie of je voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen de betaalwijze.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te bevorderen. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Cookieverklaring

Een overzicht van de cookies die we plaatsen en wat deze doen kun je hier bekijken.

Doorlinken via onze website of app

De website van KijkBijMij of de KijkBijMij app kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van KijkBijMij vallen. KijkBijMij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van KijkBijMij met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina’s

Alle online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op de rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor “eigenschappen”. Je krijgt dan een venster met de verbindingsgegevens. Bij “verbinding” staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Jouw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens

De gegevens die KijkBijMij verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via de site www.kijkbijmij.nl of onze KijkBijMij app.

Verstrekking van gegevens

KijkBijMij verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 • AfterPay: om je gegevens te verifiëren en de betalingswijze te selecteren. Ook dragen zij zorg voor de opvolging en incassering van openstaande vorderingen (acceptgirobetalingen).
 • Multisafepay en iDEAL: voor betaling middels creditcard en iDEAL.
 • Docdate: voor betalingen middels AfterPay.

Hiernaast verstrekt KijkBijMij je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website of app heb je het recht om op te vragen hoe KijkBijMij exact jouw gegevens verwerkt. Wij geven binnen vier weken na het verzoek schriftelijk antwoord over hoe gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt tevens het recht om ons te verzoeken jouw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt een mail sturen naar [email protected] indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief of andere commerciële boodschappen, dan kun je ons hiervan per mail op de hoogte stellen of je afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft KijkBijMij verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website of app, neem dan gerust contact met ons op.

KijkBijMij kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen.

 

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.

** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een browser overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel de computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag, zodat we onze website en advertenties op websites van derden kunnen verbeteren.